0

“กรุงเทพโพลล์” ชี้ ปชช.มองรัฐบาลสอบผ่าน จัดการโควิด-19 ชู พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีส่วนสำคัญ

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ COVID-19 โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,214 คน ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา พบว่า จากคะแนนเต็ม 5 ประชาชนพึงพอใจต่อภาพรวมการบริหารจัดการ COVID-19 ในด้านต่างๆ เฉลี่ย 3.79 ซึ่งแปลผลได้ว่า มีความพึงพอใจมาก

กรุงเทพโพลล์ โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ได้ 4.23 คะแนน (ความพึงพอใจมากที่สุด), รองลงมา การบริหารจัดการ ควบคุม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ 4.08 คะแนน (ความพึงพอใจมาก) การบริหารจัดการจัดการเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาให้กับประชาชน และการต่อต้านและป้องกันข่าวลวง (fake news) ได้ 3.43 คะแนนเท่ากัน (ความพึงพอใจมาก) ขณะเดียวกัน พบว่า ประชาชน ร้อยละ 50.5 มีความกังวลมากถึงมากที่สุด ต่อการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในรอบ 2 ส่วน ร้อยละ 49.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด อีกทั้ง ประชาชน ร้อยละ 76.7 ระบุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีส่วนต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ ร้อยละ 23.3 ระบุค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 66.3 ระบุ จากนโยบายที่นายกฯ แถลงการณ์วันที่ 17 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา การขับเคลื่อนประเทศด้านใด ที่จะช่วยกำหนดอนาคตประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19” คือ ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน รักษาระยะห่าง ใช้ชีวิต New Normal, ร้อยละ 42.8 ด้านเศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศ และร้อยละ 32.5 ด้านการสาธารณสุข พัฒนาการรักษา วัคซีนป้องกัน

สนับสนุนโดย แทงบอล