0

ป.ป.ช.เตรียมเรียก “ปารีณา” สอบปมที่ดิน ภ.บ.ท.5

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จ่อเรียก “ปารีณา ไกรคุปต์” ให้ถ้อยคำกรณีจริยธรรม เรื่องครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยอมรับว่า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

ส่วนการตรวจสอบจริยธรรมของ นางสาวปารีณานั้น เดี๋ยวนี้มี การตั้งอนุกรรมการสอบสวนเนื้อหาแล้ว รวมทั้งจําเป็นต้องเชื้อ เชิญ นางสาวขว้างรีณาในฐานะผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยค่า กับ ป.ป.ช.อีกที เหมือนกันกับกรณีการตรวจสอบการแสดง บัญชี เงินแล้วก็หนี้ ก็ยังอยู่การสืบหาเรื่องจริง ซึ่งทั้งหมดทั้งปวง ทุก สําานวน ทาง ป.ป.ช.รับรองปฏิบัติการตามขั้นตอน ไม่มีการดึง เรื่อง รวมทั้งเร่งรัด โดยตลอด เนื่องจากเข้าใจดีว่า เป็นเรื่องที่ อยู่ในความสนใจของสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีเกี่ยวพัน นางสาวปารีณา และก็นายทวี ไกรคุปต์ ผู้เป็นบิดา เนื่องมาจากนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชากรต้านทานคอร์รัปชั่น ได้ร้องเรียน ปรักปรํา ให้ฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายต่อ นางสาวขว้างรีณา และก็นายทวี ในข้อกล่าวหาละเมิดที่ป่าสงวนแห่งชาติ ใน พื้นที่หมู่ 9 ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดจังหวัดราชบุรี ซึ่ง ติดกับเขาสน เขตรอยต่ออําเภอจอมสระ แล้วก็ฮาเภอสวน ผึ้ง และยื่นร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวพัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่า ไม้ แล้วก็ สปก.

ซึ่งเรื่องนี้นายวีระได้น่าพยานแล้วก็หลักฐานต่างๆ เข้ายื่นต่อ พนักงานสอบสวน และก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า ของคดี โดยตลอด แต่ว่าจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อ โควิด-19 ทําให้เรื่องต้องหยุดชะงัก ไปพักหนึ่ง

ส่วนนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ราชบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ครอบครองโดยนายทวี ไกรคุปต์ บิดาของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ตามที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชั่น (คปต.) ได้แจ้งความไว้เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563

โดยการตรวจสอบร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่า มีการบุกรุกที่ดินของรัฐ 3 ประเภทคือ

แปลงที่ 1 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชี เนื้อที่ 17-0-68 ไร่ ทำเป็นทางสัญจรและตั้งถังเก็บน้ำ

แปลงที่ 2 พื้นที่ป่าไม้ถาวร เนื้อที่ 207-3-68 ไร่ ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สร้างบ้านพัก และฟาร์มจระเข้

แปลงที่ 3 พื้นที่ป่าไม้ถาวร เนื้อที่ 39-0-48 ไร่ ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แปลงที่ 4 พื้นที่ป่าไม้ถาวร เนื้อที่ 126-3-64 ไร่ ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แปลงที่ 5 พื้นที่ป่าไม้ถาวร เนื้อที่ 1-2-84 ไร่ทำเป็นทางสัญจรและตั้งถังเก็บน้ำ

รวมพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 5 แปลงประมาณ 400 ไร่เศษ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นการกระทำความเอาผิดในการครอบครองตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484

จนกระทั่งวันที่ 4 มิถุนายน 63 ที่ผ่านมา แผนกพนักงานสืบสวนสืบสวน กองกํากับการทําลายล้างการกระทําความผิดพลาดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ และก็สิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ชนิด ที่ดิน รังวัดพื้นที่ จํานวนเนื้อที่ดินแล้วก็ตําแหน่งที่ดิน รอบๆ รอบๆ แปลงที่ดินที่เกิดเหตุดังกล่าวอีกครั้ง โดยได้ส่ง หนังสือเชิญนายวีระ และนายทวี ไกรคุปต์ และก็ นางสาว ปา รีณา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวของ ทั้งยังป่าดง บาดาล ส.ป.ก. พนักงานสอบสวน สภ.สวนผึ้ง แล้วก็ ฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อด้วยกันตรวจทาน โดยจะขอให้ทาง นายทวี หรือ นางสาวปารีณา เป็นผู้ชี้แนวเขต

แต่ปรากฏว่า นายวีระ ได้เดินทางมาเพียงฝ่ายเดียว ส่วนข้าง ของ นายทวีแล้วก็ นางสาวปารีณา ไม่มาตามหนังสือ ชักชวน และไม่มีการส่งทางตัวแทนมาเป็นผู้ชี้เส้นเขตแต่ว่าอย่างไร

สนับสนุนโดย แทงบอล