0

คณะ หลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทักษะความรู้

หลักสูตร อาชีพ นักสืบ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพในฝันของหลายคนเลยก็ว่าได้ แต่กว่าจะเป็นนักสืบนั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่าย ๆ มาดูคณะ และ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการเตรียมทักษะที่การเป็นนักสืบกันค่ะ

คณะ หลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทักษะความรู้ของการเป็นนักสืบ

สำหรับคนที่สนใจอยากเป็นนักสืบ ลองดูข้อมูลคณะ หลักสสูตร และมหาวิทยาลัยดังต่ออไปนี้ดูค่ะ

  • SCIENCE AND TECHNOLOGY หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการเรียนคณะนี้มีการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาค้นคว้า ที่ปฏิบัติได้โดยสังเกตการจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การศึกษาถึงปัญหา หรือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไร พยายามเก็บหลักฐานของสาเหตุปัญหา ดังนั้นแล้วคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต และฝึกการตั้งสมมติฐานมากขึ้น

  • คณะนิติศาสตร์ ( FACULTY OF LAW )

เป็นที่ทราบกันดีว่า คณะนิติศาสตร์ มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ยังมีการฝึกทักษะความรู้ควบคู่กับการสืบสวน สอบสวนคดีต่าง ๆ โดยจุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม และการใช้กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

  • วิชานิติวิทยาศาสตร์

เป็นวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ไม่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทักษะการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ซึ่งนิยามของคำว่า “นิติวิทยาศาสต์” คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานสืบสวนข้อเท็จจริงในคดีความ เช่น การตรวจพิสูจน์ DNA อย่างการตรวจหาลายนิ้วมือ หรือคราบเลือด เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ถูกต้องสำหรับการติดตามหาตัวคนร้าย นอกจากนี้วิชานิติวิทยาศาสตร์ยังอนู่ในคณะ และสาขาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย เช่น คณะนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับป.โท แต่การศึกษาต่อจำเป็นต้องจบในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเท่านั้น
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ปริญญาโทสาขานิติวิทยาศาสตร์
  2. หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ของภาควิขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
  • คณะจิตวิทยา ( FACULTY OF PSYCHOLOGY ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจ การศึกษาเรียนรู้จิตใจ หรือความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่กับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการการรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าง ๆ นักสืบ ออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสถาบันที่เกี่ยวกับการสอนสาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท)
บอกได้เลยว่าเป็นสาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท) ของสถาบันอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต มีการรวมเอาศาสตร์ด้าน พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ สาเหตุ การเกิดอาชญากรรม และผลกระทบที่ตามมาได้อย่างแยบยล ใครอยากเป็นนักสืบและอยากเรียนด้านนี้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกนะคะ

5 สาขาวิชาเจ๋งๆ ที่สามารถกรุยทางไปสู่อาชีพ ‘นักสืบ’ ได้

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ใครที่เคยฝันอยากเป็นนักสืบบ้างคะ แอดมินก็เคยอยากเป็นนักสืบนะตอนนี้ก็อยากเป็น แต่กลัวไม่มีคนจ้าง เพราะชอบดูชอบอ่านนิยายสืบสวนสอบสวน โคนัน เชอร์ล็อกโฮล์ม อะไรเทือกนี้ คงสนุกน่าดู แต่ก็ต้องทำใจไปตามระเบียบเพราะว่ากลัวความมืด กลัวความไม่รู้ กลัวผีนั่นเอง อิอิ แต่…!! สำหรับคนผู้ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น แล้วคิดว่าการเป็นนักสืบเหมาะกับตัวเองที่สุด มาดูกันเลยว่าต้องเรียนที่ไหนกันบ้าง

1.คณะจิตวิทยา

เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ เรียนรู้ศึกษาจิตใจ ความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการการรับข้อมูลของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆ คนที่เรียนคณะนี้แล้วนั้นจะสามารถมองคนออกได้ มีความจำเป็นต่ออาชีพที่ต้องใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น เข้าใจความคิด และจิตใจของผู้อื่น

2.คณะที่เกี่ยวข้องทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อคณะก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และมีเทคโนโลยีประกอบด้วย แน่นอนว่าคณะนี้จะต้องมีการใช้วิทยาศาสตร์มามีส่วนร่วมกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า สังเกตการจากสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว เช่น สิ่งนี้ หรือปัญหานี้เกิดมาได้อย่างไร ฉะนั้นคณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต การตั้งสมมติฐาน

3.คณะนิติศาสตร์

มีส่วนช่วยในเรื่องของกฎ ข้อห้าม ข้อบังคับต่างๆ ที่ควรรู้ ควบคู่กับการสืบสวนคดีต่างๆ ที่ต้องมีกฎเกณฑ์ไว้บ่งชี้ความผิด เพื่อการเอาผิดทางกฎหมาย ซึ่งการศึกษาทางกระบวนการนิติศาสตร์จะเน้นที่กระบวนการของกฎหมายว่า ผู้ที่เราตามหานั้น มีความผิด หรือมีความบริสุทธิ์ เพื่อต่อยอดการสืบสวนไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม จึงไม่ได้เน้นเฉพาะแค่ตัวบทกฎหมายเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

4.คณะนิติวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาโท)

คณะนี้ คือ คณะที่ส่งเสริมในเรื่องของการค้นคว้าวิจัย และพัฒนา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรด้านการพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรม การสืบสวนสอบสวนต่างๆ เนื่องจากต้องใช้ความเชี่ยวชาญทำให้คนที่สนใจจะเรียนต่อสายนี้จำเป็นต้องจบในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงเท่านั้น จึงจะเข้าเรียนต่อได้

5.สาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท)

เป็นสาขาที่รวมศาสตร์ทั้ง พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสาขาหนึ่งที่มักอยู่ในคณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ โดยทั่วไปสาขานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ อาชญากรรมในทุกๆ ด้าน เพราะสอนให้เข้าใจถึงรูปแบบ สาเหตุ การเกิดอาชญากรรม และผลกระทบที่ตามมา เรียกง่ายๆ ก็คือสาขาที่เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงจิตใจของอาชญากรนั่นเอง

เป็นไงบ้างคะ สาขาวิชาต่างๆดูน่าตื่นเต้น และเป็นวิชาที่ท้าทายมากเลยใช่มั้ยล่ะ อย่างน้อยก็ทำให้เราดูคนออก แล้วก็เก่งในการดำเนินชีวิตด้วยล่ะ ใครที่สนใจก็ขอให้ได้เรียน แล้วเป็นนักสืบที่ดีในอนาคตนะคะ

บททดสอบความเป็นนักสืบมาดูกันดีกว่าว่าคุณมีแววเป็นนักสืบหรือมีโอกาสเป็นนักเขียนเรื่องสืบสวนเก่งๆมากน้อยแค่ไหน

เพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ ที่จริงตั้งใจจะตั้งระทู้จับผิดการ์ตูนนักสืบดัง – คินดะอิจิ แต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวเจอแฟนคลับอีโก้อีก
เลยแคนเซิลดีกว่า
อ่า เกือบลืมตามหัวข้อกระทู้ เอาล่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณมีแววเป็นนักสืบหรือนักเขียนเรื่องสืบสวนเก่งๆมากน้อยแค่ไหน?

ตอบคำถามต่อไปนี้(ไม่ต้องตอบลงบอร์ด)

1.ไฟจราจรสีใดอยู่บนสุด
2.วันนี้เพื่อนคุณสนิทของคุณแต่งตัวแตกต่างจากเมื่อวานอย่างไร
3.เช้านี้คุณเปิดประตูห้องตัวเองอย่างไร

ถ้าคุณตอบคำถามชุดแรกนี้ได้ทั้งหมดแสดงว่าคุณเป็นคนช่างสังเกต ความช่างสังเกตเป็นสิ่งที่นักสืบควรมี
คำถามชุดนี้แม้หลายคนจะเคยเห็นมันทุกวันแต่มีน้อยคนที่จะตอบได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้เพราะสิ่งธรรมดามักถูกมองข้าม
แต่สิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาแท้จริงแล้วล้วนมีสิ่งไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ ถ้าคุณอยากเป็นนักสืบเก่งๆอย่ามองข้ามความธรรมดา
และต้องรู้จักสังเกต

4.สมมุติว่าคุณกำลังแฮกเข้าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง จงหาพาสเวิร์ด5ตัวจากคำใบ้ต่อไปนี้
tokyo 24371 รหัสซีซาร์

ถ้าคุณตอบคำถามชุดนี้ได้แสดงว่าคุณรู้จักการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง การรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าหากันเป็นสิ่งที่นักสืบควรมี
บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน แท้จริงอาจซ่อนความเกี่ยวข้องกันไว้อย่างใหญ่หลวง มีคำกล่าวหนึ่งกล่าวว่า
ผีเสื้อขยับปีกที่ปักกิ่งฝนตกที่นิวยอร์ค ถ้าคุณอยากเป็นนักสืบเก่งๆต้องพยายามคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงหาความเกี่ยวข้องของ
สิ่งต่างๆให้ได้

5.จำตัวเลขต่อไปนี้ภายใน5วินาที 782546974322581004895624730889564122572364

ถ้าคุณทำโจทย์ข้อนี้ได้ผมต้องขอซูฮกเลยจริงๆ แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครทำได้หรอก แต่อยากรู้ว่าหลังจากคุณทำมันไม่ได้แล้ว
คุณยังพยายามทำมันอีกหรือเปล่า ถ้าใช่คุณใกล้เคียงกับการเป็นยอดนักสืบเข้าไปทุกทีแล้ว เมื่อเจอกับคดีลึกลับซับซ้อน
ถึงขนาดไร้ทางออกนักสืบจำต้องอาศัยพลังใจเด็ดเดี่ยวที่ไม่ลดละยอมแพ้จึงจะสามารถคลี่คลายคดีสุดหินได้ ถ้าอยากเป็น
ยอดนักสืบต้องลบคำว่า ‘ยอมแพ้’ ออกจากพจนานุกรมของคุณ

6.สมมุติคุณมีเพื่อนข้างห้องคนหนึ่งซึ่งชอบทำให้คุณไม่พอใจคุณจะทำอย่างไรกับเขาหรือเธอคนนั้น

ถ้าคุณคิดจะฆ่าเขาล่ะก็…คุณใกล้เคียงกับการเป็นยอดนักสืบแล้ว!! บางครั้งการคิดจะจับฆาตกรก็ต้องคิดอย่างฆาตกร

6.ถ้าคุณโยนเหรียญแล้วออกหัวติดต่อกันสี่ครั้ง ครั้งต่อไปน่าจะออกอะไร

ถ้าคุณตอบว่าหัวหรือก้อย ลองกลับไปคิดใหม่อย่าเพิ่งด่วนสรุป การจะเป็นยอดนักสืบต้องไม่ด่วนสรุป และอดทนต่อสิ่งที่ไม่
ชัดเจนและไม่แน่นอน การด่วนสรุปจะทำให้พลาดสิ่งสำคัญได้ง่ายๆ

7.คุณรู้จักศิลปะการต่อสู้มากน้อยแค่ไหน

ข้อนี้ถ้าคุณเป็นยอดนักสู้คุณก็มีโอกาสจะเป็นยอดนักสืบ ในการสืบสวนคุณอาจมีอันตรายได้ทุกเมื่อฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้ที่คุณ
จะต้องมีความสามารถในการต่อสู้ด้วย

8.คุณมีความรู้มากน้อยแค่ไหน

ข้อนี้ถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องต่างๆมากคุณก็จะมีโอกาสเป็นยอดนักสืบมาก การมีฐานความรู้กว้างจะช่วยในการอนุมานต่างๆ