0

ครม.เห็นชอบปล่อยกู้เมียนมา 1,485 ล้านบาท แถมปลอดหนี้ 10 ปี

ครม.เห็นชอบ สนง.ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ นีด้า ปล่อยกู้แบบผ่อนปรนวงเงิน 1,458 ล้านบาท แก่เมียนมาทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี อายุสัญญา 30 ปี ผูกเงื่อนไขใช้สินค้าและบริการไทยร้อยละ 50 รวมถึงใช้ผู้รับเหมา-วิศวกรที่ปรึกษาสัญชาติไทย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 กรกฎาคม 63 ว่า ครม.เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon )

โดยให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน (Concessional Loan) ทั้งจำนวน วงเงินกว่า 1,458 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งของเมียนมา

อ่านต่อ