0

คู่มือใหม่ สสส. 3 วัน ยอดดาวน์โหลดหลักแสน สะท้อนคนไทยใส่ใจสุขภาพอยากมีชีวิตวิถีใหม่

เมื่อวันที่ (1 กรกฎาคม 63) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัว คู่มือใหม่ “ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา” รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และคำแนะนำการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ พร้อมภาพประกอบสวยงาม อ่านเข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ทันที ซึ่งหลังจากเผยแพร่ไปเพียง 3 วัน ประชาชนให้ความสนใจล้นหลาม มีการดาวน์โหลดกว่าแสนครั้ง

จากที่ผ่านมา ความร่วมมือของคนไทยทุกภาคส่วนทำให้สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศดีขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลให้มาตรการควบคุมหลายอย่างได้รับการผ่อนคลาย จนหลายคนเริ่มลดการระมัดระวังตัว และอาจถึงขั้นรู้สึกว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องมี “ชีวิตวิถีใหม่” แต่แท้จริงแล้ว ไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องนัก ซึ่งในคู่มือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้ว่า ชีวิตวิถีใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแนวทางป้องกันโรคระบาดเฉพาะหน้า หากเป็นวิถีชีวิตในการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนสามารถทำได้ในทุกสถานการณ์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

โควิด-19 ทำให้เรารู้ว่า สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิต เพราะเกี่ยวโยงทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นหากใครกำลังหาแนวทางในการปรับตัวเข้าสู่การมีชีวิตวิถีใหม่ที่แท้จริง คุณจะหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้อย่างแน่นอน ท่านใดสนใจคู่มือ

สนับสนุนโดย แทงบอล