0

ชายแดนไทย-เมียนมา ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงกลับประเทศแล้ว หลังการสู้รบสงบลง

ชายแดนไทย-เมียนมา (21 พฤษภาคม 63) จากกรณีมีการปะทะระหว่างทหาร รัฐบาลภรรยานมา กับกองกําลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง อิสระ KNU พื้นที่ในภรรยานมาตรงกันข้าม บ้านสบเมย อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนกระทั่งทําให้มีผู้ย้าย ถิ่นชาวกะเหรี่ยง ได้หลบหนีภัยการศึกจากการสู้รบเข้ามาใน ไทย ล่าสุดผู้หลบภัยได้เดินทางกลับคืนสู่ประเทศ ภรรยา นมาแล้วข้างหลังเรื่องราวทําศึกเสียงปืนได้สงบลง

พันเอก สามารถชัย แบ่งสาย ผู้บังคับการกรมหน่วย สอดแนมที่ 36 ค่ายเทพสิ่งห์ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน บอกว่า เดี๋ยวนี้ ผู้ย้ายที่อยู่คนดอย ที่ย้ายถิ่น เข้ามาในไทย รอบๆ บ้านปู่ทา หมู่ 6 ตําบลแม่สามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางกลับไปยัง ฝั่ง ภรรยานมา ด้วยความเต็มใจแล้ว ข้างหลังข้าราชการ หน่วยสอดแนมแล้วก็ฝ่ายปกครอง ได้เข้าไปดูแลและก็แจ้งถึงเหตุการณ์ การสู้รบในภรรยานมา ว่า ได้เล็กลงแล้ว เนื่องจากว่าเป็นการซุ่มยิ่งของฝ่ายทหารกะเหรี่ยง ทําให้ ทหารภรรยานมา ยิ่งอาวุธ ปืนหนักรอบฐานที่มั่น เพื่อ คุ้มครองการโจมตี จากฝ่ายกะเหรี่ยง โดยมิได้มีการติดตาม และก็ทําศึกต่อเนื่องอะไร

โดยข้าราชการหน่วยสอดแนมกองร้อย ทพ. ที่ 3606 ได้ เดินทางเข้าไปพบปะสนทนากับ นายพาเหม็นตุ อายุ 52 ปี ผู้นําประชาชน กะเหรี่ยงที่หลบหนีเข้าไทย จากการ พบปะพูดคุยทางกรุ๊ปหัวหน้าแล้วก็ประชาชน บ้านเลอกะ ปอฯ ซึ่งทั้งผองมีความเต็มใจแล้วก็ยอมเดินทางกลับ โดย มิได้มีการสนับสนุนกลับแต่อย่างใด

อ่านต่อ