0

ดีเดย์ 16 กันยายน 64กรุงเทพมหานคร จับมือ สปสช.แจก ATK กว่า 2 ล้านชุด

ดีเดย์ 16 กันยายน 64 นี้ กรุงเทพมหานครกระจัดกระจาย ATK กว่า 2 ล้านชุด เพื่อเร่งคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ เชิงรุกนำเข้าสู่การรักษาเร็วที่สุดพร้อมดูแล ประชาชน กลุ่มเสี่ยง ให้เข้าถึง บริการตรวจ โควิด-19 ลด การเดินทางผ่าน 2 ช่องทางหลัก

แจกในชุมชน แล้วก็ขอรับ ผ่านแอป “เป้าตัง” ซึ่งจะแจกที่หน่วยบริการ โรงพยาบาลคลินิก ร้านขายยาวันนี้ (14 กันยายน 64) ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

พล.ต. ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารีเลขาธิการ สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แถลงข่าว ความพร้อม การแจกชุดตรวจ โควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ คนเมือง เทพฯ เพื่อใช้ตรวจค้นเชื้อโควิดด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นพ.จเด็จ กล่าวว่า เหตุการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ถึงแม้ ปัจจุบันจำนวน ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ จะมีจำนวนลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้า ระวัง และก็ควบคุม การแพร่ระบาดซึ่งเป็นนโยบา สำคัญของ รัฐบาลมาตรการหนึ่งที่สำคัญเป็นการ ตรวจหา เชื้อ โควิด-19เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสุระบบการรักษา โดยเร็ว ดังนั้น คณะกรรมการ หลักประกัน

สุขภาพ แห่งชาติ โดย นายอนุทินชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานจึงมีมติอนุมัติ จัดแบ่งงบประมาณ เพื่อดำเนินการ จัดซื้อ ชุดตรวจ ATK ปริมาณ 8.5 ล้าน ชุดโดยประสาน ความร่วมแรงร่วมมือ กับโรงหมอราชวิถี แล้วก็ องค์การเภส้ชกรรม (อภ.) เพื่อแจกให้กับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ดีเดย์ ทั้งนี้ ด้วยกรุงเทพมหานคร เป็นพื้น ที่ สีแดงเข้ม แล้วก็ เป็นจังหวัด ที่เจอ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 มากที่สุด

เนื่องจากมีสามัญชนอาศัยอย่างหนาแน่น และ แออัด จำเป็นต้องเร่งควบคุมการ แพร่ระบาด โดยเร็ว สปสช. จึงได้จัดสรร ATK ปริมาณ 2,026,000 ชุด

รวมทั้งร่วมมือกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย สำนัก อนามัย กระจัดกระจาย แจก ATK ให้กับ ประชาชน ที่มีชื่อตาม

ทะเบียนบ้านในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผ่านคลินิก ชุมชนอบอุ่น สถานพยาบาลเอกชน คลินิกการแพทย์ แล้วก็ร้านค้ายา เวลาเดียวกันยัง ได้จัดระบบรองรับ การรักษา

สำหรับประชาชน ที่ มีผลตรวจติดเชื้อโรค โควิด-19 เข้าสู่ระบบ การดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้านรวมทั้งในชุมชนพร้อมส่งต่อในกรณีที่ เจ็บป่วยรุนแรง เพื่อให้เข้าถึงการรักษา ได้ อย่างครอบคลุม อื่นๆ

ด้าน พล.ต.ท. โสภณ กล่าวว่า พล.ต. อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใย ชาวเมืองเทวดามหานครทุกคนโดยเฉพาะในเหตุการณ์วิกฤติ โค วิด-19 นี้ ก็เลยสั่งให้รีบความร่วมแรงร่วมใจ

กับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยว เพื่อลดการ แพร่ระบาดและก็ดูแล ราษฎร ให้เข้าถึงบริการ กรณีโควิด-19 ที่ต้อง ให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วโดยผู้กระทำ ระจายชุดตรวจ ATK นี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งของความร่วมแรงร่วมใจระหว่าง กทม.และ สปสช. ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ด้วย กรุงเทพมหานคร เป็นหลักที่พิเศษ ไม่เพียงแต่การแจกชุดตรวจ ATK ผ่าน หน่วยบริการเท่านั้นแต่ว่ายังเน้นการกระจาย ATK ไปที่ชุมชนต่างๆ และก็สถานประกอบการที่เป็นหลักที่มีความเสี่ยงต่อ

การแพร่ระบาด ของเชื้อ โควิด-19 ประกอบด้วย กลุ่มตลาดปริมาณ 410,000 ชุด กรุ๊ปร้านเสริมสวย ปริมาณ 20,000 ชุด กรุ๊ปร้านค้านวดสปา ปริมาณ 56,000 ชุดกรุ๊ปครูอาจารย์ปริมาณ 300,000 ชุด กลุ่มชุมชนอีกจำนวน 420,000 ชุด นอกจากนี้จะแจกในกลุ่มขนส่ง สาธารณะจำนวน 440,000 ชุด ด้วยเช่นกัน