0

“ตั๊น จิตภัสร์” ไม่ต้องพ้นสภาพ ส.ส. กอดคออีก 8 ส.ส.ประชาธิปัตย์

"ตั๊น จิตภัสร์" ไม่ต้องพ้นสภาพ ส.ส. กอดคออีก 8 ส.ส.ประชาธิปัตย์ รอดคดีถือหุ้นสื่อ

“ตั๊น จิตภัสร์” ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีหุ้นสื่อ ส.ส. ได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของคดีที่อยู่ในชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แจ้งผลการพิจารณามายังผู้ถูกร้องซึ่งมีทั้ง ส.ส.และอดีต ส.ส. รวม 9 คน กลุ่มแรก ให้ยุติเรื่อง ทั้งหมด 4 คน

  • ประกอบ จีรกิติ
  • คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • วีระชัย วีระเมธีกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  • เกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และกลุ่มที่สองวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของ 5 ส.ส. ยังไม่สิ้นสุดลง ได้แก่

  • ประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
  • วชิราภรณ์ กาญจนะ
  • สมชาติ ประดิษฐพร ส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถือว่าคดีหุ้นสื่อคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว

ราเมศ กล่าวว่า ส.ส. และอดีต ส.ส.ที่ถูกร้องทั้งๆที่ไม่เป็นความจริง ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของในกิจการสื่อสารมวลชนแต่อย่างใด มีบางคนถูกร้องทั้งๆ ที่ไม่มีชื่อปรากฏในทางทะเบียนพาณิชย์แต่ผู้ร้องก็ไม่ได้ตรวจตราให้ละเอียด ไปยื่นร้องก็มีผลกระทบต่อผู้ถูกร้อง ขณะนี้ทราบว่า ส.ส.และ อดีต ส.ส. จะขอใช้สิทธิตรวจดูคำร้องเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามกระบวนการต่อไป