0

ธนาธร จี้ ผบ.เหล่าทัพ ต้องอยู่แจงงบฯ จน กมธ. หมดคำถาม อย่าทำตัวเหนือข้าราชการอื่น

ธนาธร การประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งวันนี้ (14 สิงหาคม 63) เป็นการชี้แจงในส่วนของกระทรวงกลาโหม

โดยก่อนเริ่มวาระการประชุม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอหารือกับประธานในที่ประชุมว่า กรณีการปฏิบัติของผู้นำเหล่าทัพในชั้นคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้นำเหล่าทัพเข้ามาชี้แจงเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น แล้วก็กลับไป ในขณะที่หน่วยงานอื่น กระทรวงอื่น ผู้บริหารสูงสุดจะนั่งชี้แจงจนคณะกรรมาธิการหมดคำถามหรือหมดข้อสงสัย จึงจะกลับได้

อ่านต่อ