0

นักระบาดวิทยาเผย เด็กติดเชื้อ COVID-19 อาจมีโอกาสแพร่เชื้อน้อยกว่าผู้ใหญ่

เมื่อวันที่ (20 เดือนพฤษภาคม 63) ดร. โรซา ลินด์ เอ็กโก ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine บอกว่า ผลการวิเคาะห์ พบสัญญาณที่ชี้ว่า เด็ก ที่เป็นโรค COVID-19 มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาด น้อยกว่าผู้ใหญ่ ถึงแม้ว่า สัญญาณ ดังกล่าว จะยังมิได้รับการรับรองอย่างแน่ชัด

ดร.เอ็กโก กล่าวว่า การที่เด็กมีอาการป่วยด้วยโรค COVID-19 แม้กระนั้น ไม่มีการแสดงอาการ ทําให้สืบทราบได้ยากว่า จะมีการกระจายเชื้อได้มากน้อยมากแค่ไหน แต่ว่าการค้นคว้าวิจัย คราวนี้ก็พบว่า ในเวลานี้มีสัญญาณเล็กๆ ที่บอกว่า เด็ก มีความน่าจะเป็นที่จะกระจายเชื้อน้อยกว่าผู้ใหญ่ และก็การแพร่ระบาด ที่ไม่มีการแสดงอาการในเด็กที่แก่ต่ํากว่า 20 ปี อยู่ ในระดับต่ํามาก ซึ่งจําเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มอีกถัดไป

อ่านต่อ