0

ประเภทจีน ประกาศดันวัคซีนโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก

ประเภทจีน , 7 มิถุนายน 63 (ซินหัว) – วันอาทิตย์ (7 มิถุนายน 63) เจ้า หน้าที่อาวุโสของจีนเผยออกมาว่า จีนจะทําให้วัคซีน โรคติด เชื้อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เป็น สินค้า สาธารณะของโลก หลังการวิจัยรวมทั้งการทดลองทาง คลินิกประสบผลสําเร็จพร้อมใช้งาน

หวังจือกัง รัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยี ของจีน แถลงข่าว ในกรุงปักกิ่งว่าควรจะสร้างเสริมความร่วม แรงร่วมใจระหว่างชาติในการพัฒนา การทดสอบทางสถาน พยาบาล รวมทั้งการใช้แรงงานวัคซีนโรค โควิด-19 ให้ แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

หวังกล่าวว่าการพัฒนาวัคซีนควรมุ่งให้ความสําคัญกับการ ยืนยันความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจสําหรับในการเข้าถึงได้

อนึ่ง สมุดปกขาว “การต่อสู้โรค โควิด-19 : กระท่าการของ จีน” (Fighting COVID-19: China in Action) จากที่ทําการ ข่าวสาร ที่คณะรัฐมนตรี จีน เมื่อวันอาทิตย์ (7 มิ.ย.) บอกว่า ปัจจุบันจีนอนุมัติ

ทางเข้าufabet