18/01/2022

ปลดล็อก โรงเรียนพร้อมไหม เปิดเรียนในยุคโควิด-19 ชวนหาคำตอบในคลิปนี้ที่จะทำให้พ่อแม่สบายใจ

ปลดล็อก ในบรรดามาตรการปลดล็อกที่สังคมรอคอยและจับตามากที่สุด คงหนีไม่พ้น การกลับมาเปิดสถานศึกษา เพราะที่ผ่านมาการหยุดเรียนส่งผลต่อเยาวชน และครอบครัวในหลาย ๆ ด้าน แม้จะมีการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แต่แน่นอนว่า ไม่อาจประสิทธิภาพเท่าการเรียนที่โรงเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า การกลับมาเปิดเรียนในขณะที่เชื้อ โควิด-19 อาจยังแฝงตัวอยู่ในสังคม ย่อมมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อย จึงจำเป็นต้องอาศัยทุกฝ่ายในการดูแลเยาวชนของชาติให้ปลอดภัย ด้วยเหตุนี้สำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดทำ คลิป เปิดโรงเรียนปลอดโควิด-19 เพื่อทบทวนความพร้อมของทุกภาคส่วน และสร้างความมั่นใจให้กับสังคมเห็นว่า ความร่วมแรงร่วมใจคือปราการสำคัญในการป้องกันเชื้อโรคร้าย โดยเนื้อหาของคลิปจะพาไปดูการเตรียมพร้อมของสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ในโรงเรียน ทั้งในด้านสถานที่ การปรับรูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงการให้ความรู้แก่เยาวชนในการดูแลตัวเอง

นับแต่มีเกิดการระบาดของ โควิด-19 จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มดีขึ้นไปลำดับ ทำให้สังคมไทยได้เรียนรู้คำว่า “ปลดล็อก” ไม่ได้หมายถึงการผ่อนคลาย ทำตัวตามสบาย หากเป็นการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน แต่ยังเป็นแบบอย่างให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับประเทศไทยต่อไป

สนับสนุนโดย แทงบอล