0

ป.ป.ช. เคาะแล้ว “ประวิตร” ยืมนาฬิกาเพื่อนไม่ผิด ไม่ใช่เงิน ไม่ต้องรายงานทรัพย์สิน

ป.ป.ช. เคาะแล้ว “ประวิตร” ยืมนาฬิกาเพื่อนไม่ต้องรายงาน บัญชีฯ เพราะเป็น ทรัพย์คงรูป” ด้านทนายความเป็นผล บรรทัดฐานใหม่ อาจเปิดโอกาสทุจริต

(29 เดือนพฤษภาคม 63) ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า นายเป็นผล แก้วกําเนิด ทนายความอิสระ ได้เปิดเผยหนังสือการรายงาน ของ คณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สํานักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องการครอบครองนาฬิกาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

หนังสือดังกล่าวลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เป็นการแจ้งผล การพิจารณาต่อ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตวุฒิสมาชิก โดยระบุว่า จากที่นายเรืองไกร ได้ขอให้พิจารณาชี้มูลความ ผิด พล.อ.ประวิตร ฐานไม่แจ้งทรัพย์สินในมูลค่านาฬิกาหรู ที่ ยืมมา

สํานักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เจ้าของนาฬิกา ให้ พล.อ.ประวิตร ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ และ พล.อ.ประวิตร คืนให้เมื่อใช้เสร็จ การยืมดังกล่าวเป็นการยืมใช้คงรูป และการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้ แต่มิใช่่หนี้สินตามที่ ป.ป.ช. กำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะตามคำอธิบายการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบบัญชีรายการหนี้สินล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้น มิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่าและมีการคืนทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม ดังนั้น พล.อ.ประวิตร จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ด้านทนายเกิดผล ขยายความว่า “คณะกรรมการ สํานักงาน คณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวิเคราะห์ว่า การยืมนาฬิกา เป็นการยืมทรัพย์สินอาจรูป ไม่เสมือนยืมเงิน เนื่องจากยืมมาแล้ว ทรัพย์สมบัติอาจรูปนั้น (นาฬิกา) ยังเป็น เจ้าของของเพื่อนฝูงอยู่ ต่างกับการยืมเงินยี่ห้อ ที่ยืมแล้ว เงินนั้นเป็นของผู้ขอยืม พล.อําเภอประวิตร ก็เลย ไม่ต้อง รายงานบัญชีเงิน เนื่องจากนาฬิกา เป็นของสหาย”

อ่านต่อ

ทางเข้า ufabet