0

ป.ป.ช.เผย “ปิยบุตร ” มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8 ล้าน โชว์หนังสือ-บทความ-วิจัย 41 รายการ

ป.ป.ช.เผย บัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน อดีต ส.ส.อนค. โดย “ปิยบุตร” แจ้งมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินกว่า 8 ล้านบาท มีหนังสือ-บทความ-งานวิจัยรวม 41 รายการ ขณะที่ “จารุวรรณ” มีหนี้มากกว่าทรัพย์สิน 237 ล้าน ด้าน “สุรชัย” มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 97 ล้าน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของอดีต ส.ส.ที่เคยสังกัดพรรคอนาคตใหม่ กรณีพ้นจากตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563 จำนวน 3 ราย

โดยนาย ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีต ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ ก็อดีตเลขาธิการพรรคอนาคต ใหม่ พร้อมคู่สมรส (เออเจนี เม ริโอ) แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,024,712.35 บาท โดยนายปิยบุตร แจ้งว่ามีทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 427,054.7 บาท เงินลงทุน 156,339.97 บาท ที่ดิน 1,324,000 บาท โรงเรือนและก็สิ่งปลูกสร้าง 2,576,000 บาท ยานพาหนะ 600,000 บาท เงินทองอื่น 1,543,500 บาท มีหนี้จากเงินกู้ ยืมแบงค์แล้วก็สถาบันการเงินอื่น 631,020.67 บาท มีหนี้สิน ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 1,260,8724 บาท ในเวลาที่คู่สมรส มีเงินฝาก 3,289,710.75 บาท

นาย ปิยบุตรยังแจ้งถึงสิทธิ และก็สัมปทาน ซึ่งเป็นหนังสือทาง วิชาการ รายงานการวิจัยแล้วก็บทความ รวม 41 รายการ อาทิ หนังสือ “รวม บทคัดสรรว่าด้วยเผด็จการและก็กฎหมาย” (ร่วม กับเออเจน เมริโอ คู่สมรส) มีมูลค่าแปรผันตามจํานวนเล่มที่ ตีพิมพ์ ต่อครั้ง โดยเฉลี่ย ครั้งละ 30,000- 40,000 บาท หนังสือ “ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการและนิติ รัฐประหาร” (สํานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน) มูลค่าแปรผันตามปริมาณ เล่มที่ดีพิมพ์ ต่อครั้ง โดยเฉลี่ย ครั้งละ 30,000- 40,000 บาท หนังสือ “ในพระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และก็ ตุลาการ” ( สานักพิมพ์โอเพ่น บุ๊คส์) มูลค่าแปรผันตามจํานวนเล่มที่ตีพิมพ์ ต่อครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละ 30,000- 40,000 บาท บทความ ” การประหารหลุยส์ที่ 16 ในข้อผิดพลาดของ Saint-Just” ใน นิตยสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ราคาสําหรับเพื่อการตี พิมพ์ต่อครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละ 2,000-3,000 บาท บทความ ที่ดี พิมพ์ในหนังสือพิมพ์และก็เว็บไซต์ข่าว จํานวน 49 บทความ ราคาสําหรับการเผยแพร่ ต่อครั้ง โดยเฉลี่ย ครั้งละ 2,000-3,000 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่น อาทิ มีหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ 2,560 บาท มูลค่า 1,325,000 บาท

ทางเข้า ufabet