0

ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามคลายล็อก 30 กิจการ-สถานที่ แต่ผับ-อาบ อบ นวด ต้องรอไปก่อน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าจ. กทม. ได้ลงนามเมื่อวัน ที่ 14 มิถุนายน 2563 ออกประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิด สถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 11) โดยระบุว่า เพื่อเป็นการ คุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 รวมทั้ง จัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ออกตามความลับมาตรา 9 ที่ พระราชกําหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 (ฉบับที่ 10) ระบุวันที่ 12 ไม่.ย. 2563 อาศัยอ่านาจตามความลับมาตรา 35 (1) ที่พระราชบัญญัติโรค ติดต่อ พุทธศักราช 2558 รวมทั้งข้อกาหนด ตามมายี่ห้อ 9 ที่ พ.ร.ก. การบริหารราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน ผู้ว่าราชการ จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดกรุงเทพ ตามความเห็นชอบห้องประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2553 ให้ยกเลิกข้อ 1 รวมทั้งข้อ 2 ของประกาศจังหวัดกรุงเทพ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ระบุวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งให้ ปิดสถานที่ชั่วครั้งชั่วคราว รวมทั้งผ่อนคลายให้ต่าเนินการหรือ ทํากิจกรรมบางอย่างได้

โดยประกาศดังกล่าว ยังกำหนดให้ปิดสถานที่ อาทิ สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต สนามชนไก่ เป็นต้น

ส่วนสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของทางราชการ ซึ่งมีสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายจำนวน 30 ประเภท อาทิ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ ร้านหาบเร่ แผงลอย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้จนถึงเวลา 21.00 น. สถานที่ออกกำลังกายในร่ม สระวายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่วม สานามฝึกซ้อมมวย ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สวนน้ำ สนามเด็กเล่น อาคารสถานที่ของโรงเรียน เป็นต้น

โดยประกาศฉบับนี้ให้ส่งผลเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 หรือกระทั่งจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนโดย แทงบอล