0

ฝนถล่มนครพนม น้ำท่วม “วัดพระธาตุพนม” ขณะที่ อ.เรณูนคร ยิ่งอ่วม หลังคาปลิวว่อน

“วัดพระธาตุพนม” ตลอดทั้งคืนก่อนหน้าที่ผ่านมา ได้เกินพายุฝนฟ้าร้อง ตกหนักในพื้นที่ จังหวัดนครพนม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ อ่าเภอธาตุพนม น่ามาซึ่งการทําให้ข้างในพระบรม สารีริกธาตุพนมมีน้ําท่วมขังเป็นรอบๆ กว้าง ปัจจุบัน เมื่อเวลา 10.00 น. น้ํายังยัง ไม่ลดระดับลงอะไร เนื่องมาจากในวัด ไม่มีร่องระบายน้ํา และก็บางที่อาจ กําเนิดสิ่งสกปรกอดตัน ในตอนที่ปลาในบ่อพญานาค ที่เลี้ยงไว้หลุดออกมา ประชาชนพากันจับกัน จ้าละหวั่น โดยฝนได้ตกหนักตั้งแต่ช่วง 21.00 น. ของคืนวันที่ 23 พฤษภาคม 63 ทั้งคืน ทั้งมีลมกระโชก แรง ฝนที่ตกหนัก ได้เอ่อล้นเข้าท่วม ด้านในวัด พระบรมธาตุพนมวรมหาวิหาร ถนนหนทางคอนกรีต และก็กุฎี ในวัดหลายแห่ง ถูกน้ําหลากขังขั้นสูง 1520 เซลเซียสมัธยม พระสามเณรจําเป็นต้องเดินลุยน้ํา ออกไปบิณฑบาต

ฝนที่ตกหนักทั้งคืน ตอนเวลาเช้าฝนยังเทกระหน่า ตลอดลงมาอีก ในระยะเวลา 06.30 น. แล้วก็ตก โปรยปรายเป็นเวลายาวนานกว่า 1 ชั่วโมง พระ สามเณร รวมทั้งญาติโยมในวัดจะต้องเดินลุยน้ําที่ท่วม ขังรอการระบาย เวลาเดียวกัน ปลาในบ่อพญานาคที่ เลี้ยงไว้มากไม่น้อยเลยทีเดียว น้ําเอ่อท่วมปลา ตะเพียน ปริมาณกว่า 30 ตัว ได้หลุดออกมา กึ่งกลาง ถนนหนทาง เด็กวัดแล้วก็ชาวบ้าน จําเป็นต้องน่า อุปกรณ์มา จับปลา เพื่อนําไปปลดปล่อยไว้ภายในบ่อ เดิม

ทั้งนี้ เนื่องมาจากเป็นวันหยุด เจ้าหน้าที่จากเทศบาล ต่าบลธาตุพนม โดยนายขจรศักดิ์ นิตเคยชิน นายก เทข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตําบลธาตุพนม จะได้เร่งน่า เครื่องสูบน้ํา มาสูบระบายให้ไหลลงท่อเทศบาล ไหล ลงสู่แม่น้ําโขง ถัดไป

อ่านต่อ