0

พระฝันเห็น ต้นตะเคียนจมใต้น้ำ ขุดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น เซียนหวยเห็นเลขเด็ด 3 ตัว

พระฝันเห็น ต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ํา ชาวบ้านเห็น โผล่ขึ้นจากน้า เชื่อว่ามาให้โชคลาภ ก็เลยนํารถยนต์ กางคโฮขุดเพื่อนําขึ้นมาบูชา ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง ไม่สามารถนําขึ้นมาได้ คาดว่าจะมีลําต้นยาว ฝังลึก ใน ดิน

วานนี้ (9 มิถุนายน 63) ผู้สื่อข่าวรายงาน ณ รอบๆ ล่า ห้วยทา เขต บ้านจาน ต. ตําแย อ.พยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เจอ พระ พงศ์พัฒน์ ธัมมะวัฒ โน หัวหน้าที่พัก พระสงฆ์บ้าน จาน กลุ่ม 10 ตําบล ตําบลแย ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายก อบต. ตําแย นายสุพิศ โนนน้อย ค่านั้น ต่าบล ตําแย รวมทั้ง นายสุพิศ พิมพา ผู้ใหญ่ บ้านจาน และชาวบ้านนํารถยนต์กางคโฮเข้า ขุดริม ตลิ่งสําห้วย เพื่อที่จะนําต้นตะเคียนขึ้นมาน่าไปเก็บไว้ ที่วัด

โดยก่อนที่จะใช้รถยนต์แบคโฮขุดได้มีการประกอบพิธี เส้นไหว้บนบานขออโหสิกรรมน่าเครื่องบวงสรวงเสื้อผ้า ถุงมาประกอบเครื่องบวงสรวงเพราะว่ามั่นใจว่ามีดวง วิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนอาศัยอยู่ เส้นไหว้เสร็จมี

การปอกไข่ต้มของเส้นไหว้เสี่ยงทาย คนทรงมองเห็น เลข 749 ราษฎรบางบุคคล พูดว่าเมื่อวานนี้ได้มามองที่ ต้นตะเคียนก็มองเห็นเลข 794 เช่นกันทุกตัว แต่ว่า สลับที่กัน

ซึ่งรถยนต์ กางคโฮใช้เวลาขุดเป็นเวลายาวนานกว่า 3 ชั่วโมงยังไม่สามารถนําขึ้นมาได้ รถยนต์ กางคโฮดึง ไม่ขยับ คาดว่าจะมีลําต้นยาวฝังลึก ในดิน กระทั่ง เวลา 17.30 น. วันเดียวกันก็เลยได้ยุติการขุดไว้ก่อน

ทางเข้า ufabet