0

ฟิล์ม 40 %, 60 %, 80 % ทุกครั้งที่นำรถไปติดฟิล์ม ต้องการค่าของฟิล์มแบบไหน

ฟิล์ม

ฟิล์ม

ฟิล์ม ทุกครั้งที่นำรถไปติด ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มติดรถยนต์ ช่างมักจะถามว่าเราต้องการค่าของฟิล์มแบบไหน 40 %, 60 %, 80 % ซึ่งตัวเลขเหล่านี้หากคนที่ไม่ทราบมาก่อนอาจจะงงได้ว่า มันคือตัวเลขอะไร ง่ายๆ เลขดังกล่าวคือค่าที่แสงสามารถส่องผ่าน ฟิล์มกรองแสง ได้ ยิ่งตัวเลขค่ามาก ฟิลม์จะกรองแสงได้มากกว่า แต่ก็จะทำให้รถของคุณมืดไปเลยทีเดียว ฉะนั้นค่าของตัวเลขฟิล์มกรองเเสงมักขึ่้นอยู่กับรสนิยมของเจ้าของรถแต่ละคัน บางคนชอบแบบมืดๆ บางคนชอบแบบไม่เข้มมาก

อันดับแรกต้องขอบอกว่า ฟิล์มกรองแสง นั้นเป็นวัสดุฟิล์มโปร่งแสง ที่ช่วยลดความร้อนทั้งรังสีอินฟราเรด และรังสีอัลตร้าไวโอเลตที่เข้ามาในรถไม่ว่าจะเป็นการจอดรถไว้กลางแจ้งหรือขณะขับรถ ฟิล์มกรองแสง ในประเทศไทยส่วนใหญ่มักเรียกค่าความเข้มของฟิล์มเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ใช้ค่า 40%, 60% และ80% ซึ่งค่าเหล่านี้มีควาแตกต่างดังนี้

-ฟิล์ม 40% บางยี่ห้ออาจจะเรียกว่าฟิล์มใส แสงสามารถเข้าไปในตัวรถถึง 35%
-ฟิล์ม 60% ฟิล์มที่แสงสามารถส่องเข้าไปในตัวรถประมาณ 20%
-ฟิล์ม 80% คือฟิล์มที่มีความเข้มมากที่สุด แสงจะส่องผ่านฟิล์มเข้าไปในตัวรถได้เพียง 5%

ติด ฟิล์มกรองแสง รถยนต์แบบไหนผิดกฏหมาย
ปัจจุบันมีการยกเลิกใช้กฏหมาย ฟิล์มกรองแสง ในประเทศไทยไปเเล้วตังแต่ปี พ.ศ. 2543 ดังนั้นคุณสามารถติดฟิล์มที่มีความเข้มแค่ไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการ ยกเว้น ฟิล์ม ปรอท ที่ฉาบด้วยโลหะที่หากมีการสะท้อนของแสงในปริมาณที่มาก ถือว่าผิดกฏหมาย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12  รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว หมายถึงเเสงสะท้อนจาก ฟิล์มปรอท อาจย้อนแยงสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ จนเกิดอุบัติเหตุได้