0

ศบค.เปิดเผย จัดเตรียมรับ คนประเทศไทยกลับจากต่างประเทศกว่า 590 คน ช่วงวันที่ 11 – 12 เดือนพฤษภาคม 63

ศบค. เปิดเผย จัดเตรียมรับชาวไทยกลับจากต่างประเทศกว่า 590 คน ช่วงวันที่ 11 – 12 เดือนพฤษภาคม 63

(11 เดือนพฤษภาคม 63) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผย แผนพาคนประเทศไทยในต่างชาติกลับไทย มี การทํางานอย่างสม่ําเสมอแล้วก็รัดกุม โดยในช่วงวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 63 รวม 590 คน อ่านต่อ