0

“สตรีวิทยา” สั่งหยุดเรียน 14 ตุลาคม 63 เน้นความปลอดภัยนักเรียน ให้เรียนออนไลน์ชดเชย

ผอ.โรงเรียน สตรีวิทยา ลงนามประกาศสั่งหยุดเรียน 14 ตุลาคม 63 นี้ หลังม็อบนัดชุมนุมใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ย้ำเน้นความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมจัดการเรียนออนไลน์ชดเชยแทน

วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ลงนามเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 63 ในประกาศแจ้งหยุดเรียนและการเรียนในวันที่ 14 ตุลาคม 63 โดยระบุว่าด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์และสื่อสาธารณะถึงสถานการณ์ที่จะมีผู้นัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เวลา 14.00 น. วันพุธที่ 14 ตุลาคม 633 และจะค้างคืนต่อเนื่องที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลโดยจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมาก โรงเรียนสตรีวิทยาตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับของนักเรียน โรงเรียนสตรีวิทยาจึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 63 และการเรียนชดเชย โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ชดเชย ขอให้นักเรียนเข้าเรียนทุกรายวิชาตามตารางเรียน ทำแบบฝึก ส่งงานให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 63 เวลา 21.00 น. เพื่อให้สาระความรู้และเวลาเรียนครบตามหลักสูตร

ทั้งนี้หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบต่อไป