0

สภาเตรียม พิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ สู้วิกฤตโควิด-19

สภาเตรียม ดังนี้ในตอนระบาดของ โควิด-19 ทําเศรษฐกิจซบเซา หลายๆ คน หลายๆ อาชีพก็จําต้องหยุดชะงัก หรือ ปิด ตัว ไป แต่ว่าก็มี บางบุคคล ที่ใช้ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงราคาขายขึ้นมาแทบเท่าตัว เพื่อได้กําไรในตอนที่มีลูกค้าน้อยลง หรือให้บริการลูกค้า ได้ ลดลงตามมาตรการเว้นระยะห่างของเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อโควิด-19 นั่นเอง

โดยวันนี้ มีวาระสําคัญรับรู้พระบรมราชโองการกรุณา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกสัมมนารัฐสภาวาระประชุมสามัญรายปี ครั้ง อันดับที่หนึ่ง พุทธศักราช 2563 ทราบพระบรมราชโองการโปรด เกล้า ประกาศตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและก็ ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศตั้ง องคมนตรี และก็ทราบเรื่องสถานภาพการเป็นพวก พรรคการเมืองของผู้แทนราษฎร แล้วก็การถึงแก่ความตายของผู้ แทนราษฎร

นอกจากนี้ ยังมีระบบระเบียบวาระพิจารณาเรื่องด่วนดังที่คณะ รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ประกอบด้วย พระราชกําหนด ให้สิทธิ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาแก้ไข แล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจ แล้วก็สังคม ที่ได้รับผลพวงจากการระบาดของโรคติดเชื้อเชื่อ ไวรัสโคโรนา 2019 พุทธศักราช 2563, พระราชกําหนดการให้ ความให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ ได้รับผลพวงจากการระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัว โรที่นา 2019 พุทธศักราช 2563, พระราชกําหนดการดูแลและรักษา

อ่านต่อ

ทางเข้า ufabet