0

สภา ประ ชุมพิจารณารายงานปรองดองต่อ หลังเมื่อวานนี้ไฟดับ

นายชวน หลีกภัย ประ ธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม เวลา 09.30 น. โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ เปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงสถานการณ์บ้านเมือง จากนั้น พิจารณาระเบียบวาระที่ค้างจากการประชุมเมื่อวานนี้ หลังฝนตกหนักทั่ว กรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดไฟดับทั้งอาคารรัฐสภา จนต้องปิดประชุมก่อน ในเวลา 17.30 น. โดยวันนี้จะพิจารณาต่อในรายงานการผลการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้ว

สำหรับภาพรวมการอภิปราย วานนี้ สมาชิกชี้ให้เห็นถึงแนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในเวลานี้ ถือว่าถูกจังหวะ ก่อนที่ความขัดแย้งใหม่จะเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดความขัดแย้งใหญ่ ๆ ขึ้นหลายครั้ง ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและชีวิตของคนในประเทศ รวมถึงระบบเศรษฐกิจมหาศาล และตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในสังคมมาอย่างยาวนาน แม้สถานการณ์ภายนอกอาจจะดูทุเลาลง แต่ยังมีความซึมลึกอยู่ในความคิด

อ่านต่อ