0

สมช.แย้ม ลุ้นสัปดาห์หน้า ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียม สัมมนา “เล็ก – ไม่ เลิก” พ.ร.ก. รีบด่วนสัปดาห์หน้า ส่วนวันนี้ พร้อม หารือ Travel Bubble ของ ศบค. ชุดเล็กคราว แรก

วันที่ 16 เดือนมิถุนายน 2563 – พล.อําเภอสม ศักดา รุ่งสตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ พินิจ การคลายอารมณ์ การบังคับใช้มาตรการ สําหรับในการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งยั้งการแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19) เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องการคงไว้ หรือ ยกเลิกการบังคับใช้พ.ร.ก.บริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือพ.ร.ก. รีบด่วน ฯ เพื่อยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีการสัมมนาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวงเล็กสําหรับวันที่ 17 เดือนมิถุนายน 2563 นี้ จะเป็นการหารือถึง ทางเพื่อเปิดการท่องเที่ยวแบบจํากัดระหว่าง ประเทศคู่สนทนา หรือที่เรียกว่า Travel Bubble ซึ่งคาดว่าจะเป็นการพูดคุยกัน ในเบื้องต้น และก็ ยังไม่มีข้อสรุปออกมา

สนับสนุนโดย แทงบอล