0

สสส.ชวนสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่” ในตลาดจับจ่ายสบายใจ ตามคำแนะนำที่ปฏิบัติได้ทันที

เมื่อวันที่ (21 พฤษภาคม 63) “ชีวิตวิถีใหม่” หลายๆคนอาจเริ่มคุ้นหูกับคํานี้ แต่ว่าเชื่อว่าพอเอาเข้าจริงๆ อาจมีบุคคลที่ยัง ตื่นตระหนก ปฏิบัติตัว ไม่ ถูก ไม่แน่ใจว่า จําเป็นต้องปฏิบัติตัว ยังไงก็เลยจะช่วย ป้องกันตัวเองและก็ คนใกล้ชิด ให้ห่างไกลจากเชื้อโรคต่างๆ รวมถึง โควิด-19

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะหน่วยงานที่ห่วงใยสุขภาพชาวไทยตลอดมา ก็เลย ได้เก็บรวบรวมองค์วิชาความรู้ ข้อเสนอจากนักวิชาการ รวม ทั้งผู้ชํานาญด้านต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นสื่อชุด “ชีวิต วิถี ใหม่ ” ที่เข้าใจง่าย และก็เอามาปฏิบัติได้โดยทันที โดยชิ้นแรก ที่เปิดตัวออกมา ก่อนเป็น “ชีวิตวิถีใหม่…ในตลาด” เนื่อง มาจากตลาดเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะต้องเข้าไปใช้บริการอยู่ เป็นประจํา รวมทั้งเป็นจุดเสี่ยงหนึ่งสําหรับเพื่อการแพร่หรือ รับเชื้อโควิด-19 ได้นอกจากนี้สสส.มีความเชื่อว่า ตลาดไม่ใช่แค่พื้นที่ค้าขาย แต่คือที่รวมมิตรภาพของคนในชุมชน จึงต้องร่วมกันรักษาเพื่อความสุขของทุกคน ด้วยเหตุนี้ “ชีวิตวิถีใหม่…ในตลาด” จึงถูกจัดทำออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์ดิจิตอลที่สามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://llln.me/i6xvZgf โดยเนื้อหาของโปสเตอร์นี้จะเป็นข้อควรปฏิบัติร่วมกันระหว่างคนขาย ลูกค้า และผู้ดูแลตลาดในการป้องกันตัวเองและสถานที่ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคอันตราย ซึ่งจะมาพร้อมกับรูปประกอบสวยงาม เหมาะแก่การนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของตลาดทุกแห่ง ซึ่งแน่นอน จะมีสื่อชิ้นอื่นตามมาอีกมากมาย ขอให้ทุกคนอดใจรอติดตาม

อ่านต่อ