0

สัญญาณดี! ญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินโควิด-19

สัญญาณดี! วันนี้ (26 เดือนพฤษภาคม 63) ญี่ปุ่น นายกฯ เคยชินโซ อา เบะ ประกาศยกเลิกมาตรการคราวฉุกเฉิน ในวันจันทร์ ตรงเวลาเขตแดน หลังจาก คณะทํางานพิเศษ ด้าน โค โรนาเชื้อไวรัสสายพันธุ์อนุมัติข้อเสนอแนะดังที่ได้ กล่าวมาแล้วข้างต้น

สัญญาณดี! ที่มีผลบังคับใช้ในกรุงเมืองโตเกียว แล้วก็ จังหวัด คานางาวะ จังหวัดชิบะ จังหวัดไซตามะ ซึ่งอยู่ติดกัน และจังหวัดฮอกไกโด ทางภาคเหนือด้วย ด้วยเหตุผล ที่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโรคมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประเทศญี่ปุ่นประกาศ คราวฉุกเฉินมาเมื่อวันที่ 7 ม.ย. ในเมืองหลวงและก็พื้นที่ 6 จังหวังดทั่วทั้งประเทศ ซึ่ง รวมทั้งเมือง โอซากะ

โดยในพื้นฐานมีแผนในการจะอาจจะมาตรการดังกล่าว มาแล้วข้างต้นไว้ 30 วัน ถัดมาประกาศยืด ช่วงเวลา บังคับใช้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนจะเบาๆ จบ มาตรการนี้ในบางพื้นที่

อ่านต่อ

0

สัญญาณดี! ญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินโควิด-19

สัญญาณดี! วันนี้ (26 เดือนพฤษภาคม 63) ญี่ปุ่น นายกฯ เคยชินโซ อา เบะ ประกาศยกเลิกมาตรการคราวฉุกเฉิน ในวันจันทร์ ตรงเวลาเขตแดน หลังจาก คณะทํางานพิเศษ ด้าน โค โรนาเชื้อไวรัสสายพันธุ์อนุมัติข้อเสนอแนะดังที่ได้ กล่าวมาแล้วข้างต้น

สัญญาณดี! ที่มีผลบังคับใช้ในกรุงเมืองโตเกียว แล้วก็ จังหวัด คานางาวะ จังหวัดชิบะ จังหวัดไซตามะ ซึ่งอยู่ติดกัน และจังหวัดฮอกไกโด ทางภาคเหนือด้วย ด้วยเหตุผล ที่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโรคมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ประเทศญี่ปุ่นประกาศ คราวฉุกเฉินมาเมื่อวันที่ 7 ม.ย. ในเมืองหลวงและก็พื้นที่ 6 จังหวังดทั่วทั้งประเทศ ซึ่ง รวมทั้งเมือง โอซากะ

โดยในพื้นฐานมีแผนในการจะอาจจะมาตรการดังกล่าว มาแล้วข้างต้นไว้ 30 วัน ถัดมาประกาศยืด ช่วงเวลา บังคับใช้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ก่อนจะเบาๆ จบ มาตรการนี้ในบางพื้นที่

ทั้งนี้ ในช่วงการประกาศมาตรการภาวะฉุกเฉินนี้ รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย แบบเบ็ดเสร็จสําหรับเพื่อการดําเนินแผนทุกๆสิ่งทุกๆ อย่าง เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นหลังสงครามโลก ครั้งที่สอง ให้ความสําคัญกับเสรีภาพของประชาชน ไม่ เยอะพอควร

ข้อมูลที่ได้รับมาจากมหาวิทยาลัย จอห์นส ฮอพกินส์ ใน บ่ายวันจันทร์ ตามเวลาในสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า มีผู้ ติดเชื้อโรค โควิด-19 แล้วกว่า 16,500 คน ระหว่างที่ จํานวนคนตายอยู่ที่ 820 คน ซึ่งถือว่าต่ํากว่าตัวเลข ในหลายประเทศ

นายกฯ อาเบะ พูดว่า การที่ประเทศญี่ปุ่น ไปถึงเป้า หมายสําหรับในการควบคุมการระบาดภายในช่วงเวลา ค่อนข้างจะสั้น บ่งบอกถึงถึงความแข็งแกร่งของ Japan Model” หรือแบบการจัดการแบบประเทศ ญี่ปุ่น

อ่านต่อ

ทางเข้า ufabet