0

ส่งสัญญาณเลือกตั้ง? กกต.ร่อนหนังสือแจ้งทุกพรรคการเมือง

กกต.แจ้งทุกพรรคการเมือง เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. ให้ดำเนินการสรรหาผู้สมัครไว้ก่อนล่วงหน้าได้

วานนี้ (2 ต.ค.) สำนักงาน กกต. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่องเตรียมความในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

โดยเป็นเอกสารลงนามโดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดที่เป็นการแจ้งให้พรรคการเมืองรับทราบถึงกติกา ตามกฎหมายพรรคการเมือง เกี่ยวกับการส่งผู้สมัคร ส.ส.

โดยพรรคการเมืองที่จะส่งผู้สมัคร จะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมือง รวมถึงการตรวจสอบสมาชิกพรรค และการประชุมใหญ่พรรคการเมือง

นอกจากนี้ กกต. ยังแจ้งให้ทุกพรรคการเมืองเตรียมความพร้อมเรื่องการสรรหา ผู้สมัคร ส.ส.ไว้ก่อนล่วงหน้า ก่อนมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ด้วย เพราะหากสรรหาหลังมีการประกาศพระราชกฤษฎีกา กกต. ระบุว่า อาจจะส่งผู้สมัครไม่ทัน ufa

โดยกระบวนการสรรหา จะต้องมีคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งจะประกอบไปด้วย กรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขาพรรคในแต่ละภูมิภาค และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

อย่างไรก็ตาม เอกสารของ กกต. ยังระบุว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง มีผลบังคับใช้ พรรคการเมือง ต้องปฏิบัติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวด้วย