0

ส.ส.ก้าวไกลเชื่อ “ธรรมนัส” งัดกฎหมายต่างชาติเข้าสู้ หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 1 ใน 51 ส.ส.ที่ยื่นคำร้องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.และรัฐมนตรี ของ ร.อ.”ธรรมนัส” พรหมเผ่า เปิดเผยสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณี ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องดังกล่าวว่า ทางส.ส.ก้าวไกล ยื่นคำร้องไปใน 2 ประเด็น คือ

1.สมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีคู่สมรสถือครองหุ้นบริษัท ตลาดคลองเตย 2551 จำกัด ที่เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ

2.สมาชิกภาพ ส.ส. ของ ร.อ.ธรรมนัส สิ้นสุดลงหรือไม่ กรณีถูกกล่าวหาว่าศาลออสเตรเลียพิพากษาให้จำคุกคดีเกี่ยวกับยาเสพติด

ซึ่งนายคารม บอกว่า ในความเห็นทางวิชาการ ในฐานะเป็นทนายความ นั้น มองว่า ต้องรอฟังคำวินิจฉัยว่า ทั้ง 2 กรณี จะเข้าข่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง หรือไม่ ส่วนด้านผู้ถูกร้องน่าจะต่อสู้ในประเด็นที่เคยชี้แจ้งในสภาว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใช้ในประเทศไทย กฎหมายต่างประเทศไม่สามารถบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทยได้ เนื่องจากกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ของรัฐใด ก็ต้องมีผลเฉพาะรัฐนั้น ๆ

สนับสนุนโดย แทงบอล