0

หมอทวีศิลป์ บอก ต้องทําใจ! คาดผ่อนปรนระยะ 2 ทําผู้ป่วยใหม่พุ่งเป็นวันละ 24 คน

หมอทวีศิลป์ บอก ต้องทําใจ! สาธารณสุขคาดผ่อนปรนระยะที่ 2 ทําผู้ติดโรคใหม่พุ่งเป็นวันละ 24 คน ผู้เจ็บป่วยวิกฤติวันละ 105 คน “ผู้ประกาศ ศบค.” เจาะจงต้องทําใจ แม้กระนั้นเชื่อเป็นโอกาสที่ดีที่สุด

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เผยระหว่างการลงข่าวผลของการสัมมนา ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน วันนี้ (15 เดือนพฤษภาคม 63) ว่า วันนี้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอคาดการณ์รูปแบบการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 3 ฉาก ทัศน์ (Scenario) ต่อที่ประชุมฯ ดังต่อไปนี้

ฉากทัศน์ที่ 1 รัฐบาลยังคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แล้วก็มาตรการเข้มงวดเหมือนในขณะนี้ คาดว่าจะทําให้ปริมาณผู้ติดเชื้อโรค ใหม่อยู่ที่ 3 คนต่อวัน รวมทั้งคนป่วยวิกฤติจะต้องเข้าอยู่โรงพยาบาล 15 คนต่อวัน ถึงก.ย. 2563 ซึ่งเป็นระดับที่โรง พยาบาลรับไหว เหมือนในปัจจุบันที่ประเทศไทยเป็นอยู่

ฉากทัศน์ที่ 2 ผ่อนปรนบ้าง เหมือนที่รัฐบาลกําลังจะผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พ.ค.นี้ ซึ่งคาดเดาว่า เมื่อ ลดหย่อนแล้วจะมีผู้ติดเชื้อโรคมากขึ้นแน่ โดยมีผู้ติดเชื้อโรคใหม่เฉลี่ย 24 คนต่อวัน และก็คนป่วยวิกฤติ 105 คนต่อ วัน จะเป็นจํานวนที่พอรับไหว

ฉากทัศน์ที่ 3 ผ่อนคลายมาตรการมากๆ เปิด ทุกกิจการ / กิจกรรม จะมีการติดโรครายใหม่มากขึ้น 65 คนต่อวัน รวมทั้งผู้ ป่วยวิกฤติ 289 คนต่อวัน

อ่านต่อ