26/05/2022

“หมอยง” เตือน โควิด-19 ยังไม่จบ ทั่วโลกพบผู้ป่วยเพิ่มวันละแสน

“หมอยง” เช้าวันนี้ (8 มิถุนายน 63) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเชื้อไวรัสวิทยา สถานพยาบาล สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาแพทยศาสตร์ จุฬาลง แขนณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Pooworawan เตือนคนประเทศไทยว่าพวกเรายัง ไม่ล่วงเลย วิกฤติ โควิด-19 เพียง ควบคุมการระบาดในประเทศ ได้เพียง แค่นั้น ในเวลาที่การรับเชื้อทั้งโลกยังมากยิ่งขึ้นวันละกว่า 1 แสนราย รวมทั้งคนป่วย ไม่มีอาการที่จะต้องเฝ้าระวัง พร้อม ย้ําว่าวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไป ก็เมื่อมียารักษาหรือวัคซีน สําหรับการป้องกัน

โดย “หมอยง” บอกว่า “โควิด 19 วิกฤตยังไม่ผ่าน แม้ว่า เมืองไทย ไม่เจอมีการระบาด ในประเทศ

วิกฤต โควิด 19 ยังไม่ผ่าน ประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลกยังมี คนไข้มากกว่าวันละแสนรายที่มีรายงาน แล้วก็ที่ไม่มี รายงานเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะที่มีลักษณะอาการน้อย ไหมมีอาการ แล้วก็ขึ้นกับการวิเคราะห์

ถึงแม้ว่าการระบาดจุด ใหญ่จะลงสู่ประเทศอเมริกาใต้ ประเทศที่ใกล้บ้านเรา อินเดียและก็บังคลาเทศ ยังมีการ ระบาดอย่างรุนแรง แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้าน พวกเรานัก มี พรมแดนธรรมชาติ ตลอดผ่านประเทศ ช่องทางที่จะผ่าน ประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปมีความเป็นไปได้

ในปีนี้เราจะต้องมีความเคร่งครัดสําหรับการควบคุม ดูแล ป้องกันไม่ให้เข้ามาระบาดในบ้านพวกเรา และทุกคนต้อง ดูแลสุขอนามัยป้องกันตนเอง ช่วยกันเฝ้าระแวงระวัง

เมื่อมีการเปิดเทอม โรคระบบทางเดินหายใจ โรคต่างๆ ก็จะ มากขึ้น ทําให้จะต้องมีการวิเคราะห์แยก โรคอย่างดีเยี่ยม เพื่อจะได้มีการควบคุม ปกป้อง ข้อมูล การระบาด ในสถาน ศึกษา ของทั้งโลกยังมีน้อย สถานศึกษาต่างๆ ทั่วทั้งโลก จํานวนมากหยุดเรียนแล้วพึ่งจะมาเริ่มเปิดเรียนในบาง ประเทศ

ด้วยมาตรการต่างๆ กัน เราคงจะต้องใช้บทเรียนจากต่าง ประเทศ ที่มีการเปิดโรงเรียน หลายท่านบอกว่า จะไม่มีการ ระบาดในเด็กเล็ก ก็คงจะต้องรอคอยข้อมูล เพราะว่าใน ตอนก่อนหน้านี้ มีการปิดสถานที่เรียนกัน ผู้เรียน ทั่วๆไปเมื่อ ติดเชื้อโรคจะมีอาการน้อย ไหมมีอาการ

ทางเข้าufabet