0

อัปเดตผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ล่าสุด เฉียด 4,430,000 เสียชีวิตเกือบ 300,000 ราย

อัปเดตผู้ติดเชื้อ โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด -19 ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 รวมทั้งช่วงวันที่ 11 มี.ค.63

อัปเดตผู้ติดเชื้อ องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาด โควิด -19 ใหญ่ทั้งโลก (Pandemic) เพราะว่านอกเหนือจากแพร่ระบาดไปต่าง ประเทศเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ จีนแล้ว ก็ยังเกิดขึ้นไปทั่วจีน รวมทั้งทั้งโลก 212 ประเทศและก็ดินแดน จนกระทั่งมี ปริมาณสะสม ของคนป่วยใกล้ 4,430,000 คน รวมทั้งเสียชีวิตแล้ว 298,174 คน อ่านต่อ