0

อ้าว? กกต.ยัน มีงบเลือกตั้งท้องถิ่น รอแค่รัฐบาลไฟเขียว

อ้าว? เลขาธิการ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันงบเลือกตั้ง เขตแดน 800 ล้านบาท ไม่มีปัญหา พร้อมปฏิบัติการ โดยทันที หากรัฐบาลประกาศ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กรรมการการลงคะแนน (กกต.) กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวที่รัฐบาลจะเลื่อนการเลือกตั้ง เขตแดนเหตุเพราะนํางบประมาณไปช่วยช่วง โควิด-19 ว่า ใน ส่วนการเตรียมตัวออกเสียงแคว้นของ กกต. ในตอนนี้นับว่า พร้อมระดับหนึ่ง โดยระเบียบต่างๆ ดําเนินการแล้วเสร็จ กําลัง ตระเตรียมประเด็นการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ส่วนประเด็นการแบ่ง เขต ขององค์การดูแลส่วนท้องแต่ละระดับเหลือเพียงขั้นตอน การตรวจสอบและก็ ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลประกาศ ให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นการเลือก ตั้งท้องถิ่น ตามกฎหมายกําหนดให้กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติ งาน ส่วน กกต. จะเป็นผู้กํากับดูแล ดังนั้นงบประมาณ จะอยู่ที่ กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ส่วนของ กกต.ได้รับการจัดสรร งบประมาณที่จะใช้ในการกํากับดูแลการเลือกตั้งท้องถิ่น ในงบ ประมาณรายการจ่ายประจําปี 63 จํานวน 800 ล้านบาท ซึ่งงบ ประมาณดังกล่าวยังคงอยู่ และก็ กกต.พร้อมที่จะดําเนินการ เมื่อรัฐบาลประกาศให้มีการออกเสียงท้องถิ่น

สนับสนุนโดย แทงบอล