0

เด้งฟ้าผ่า! โรงเรียนสั่งย้ายตำแหน่ง ต้นคิด “แบบสอบถาม” ขอรหัสผ่านโซเชียลมีเดีย

“แบบสอบถาม” จากกรณีที่กําลังเป็นกระแสในโลกโซเชียล ที่โรงเรียน ขอ ข้อมูลส่วนตัว นักเรียน ล้วงลึกถึง รหัส โทรศัพท์ รหัสเฟซบุ๊ก จนกระทั่งหลายคนสงสัยว่า “ต้องขอลึกขนาดนั้นเลยหรือ?”

ล่าสุดวันนี้ (15 มิถุนายน 63) ทางโรงเรียนเทศบาล 6 นครจังหวัด เชียงราย ออกประกาศชี้แจงกรณี ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย มีใจความสําคัญว่า สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน 2563 ที่ได้มีการพูดถึง ในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการให้นักเรียน กรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ลงในแบบสํารวจ ซึ่งทําให้ เด็กนักเรียนกําเนิดความกังวล ด้วยเหตุว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อมูล ส่วนตัว ของนักเรียน

เมื่อทางโรงเรียนได้ทราบเรื่อง จึงได้สั่งให้ระงับการกรอก แบบสอบถามดังกล่าว ในทันที และได้สืบหาข้อสรุป กระทั่ง ทราบว่า เป็นความหวังดีของบุคลากรประจําห้องเรียน คนหนึ่ง จาก 95 คน ซึ่งเป็นบุคลากรใหม่ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นาน และก็ ต้องการทราบข้อมูลของนักเรียนเพื่อจัดเตรียมแฟ้ม ความ เป็นมาเด็กนักเรียนก่อนจะเปิดภาคเรียน ก็เลยได้ สร้างแบบ ส่ารวจข้อมูลของผู้เรียนขึ้นมา โดยพลการ มิได้ผ่านการตรวจ สอบแล้วก็อนุญาตจากทางสถานศึกษาก่อนเอาไปใช้ นํามาซึ่ง การก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ว่า ทางสถาน ศึกษาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน

สนับสนุนโดย แทงบอล