23/05/2022

“เทวัญ” เสนอให้เงิน 1,300 ล้านบาท เยียวยาพระ-เณร จากโควิด-19

“เทวัญ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอใช้เงินเยียวยาพระสงฆ์-สามเณรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กว่า 1,300 ล้านบาท

นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดทั่วประเทศ โดยมีการงดจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นการรวมตัวคนจำนวนมาก ประชาชนทำบุญและตักบาตรน้อยลง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงสำรวจผลกระทบดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงการคลังเยียวยาพระสงฆ์คำนวนการช่วยเหลือจากจำนวนพระสงฆ์จำนวน 60 บาทต่อ 1 รูป เป็นเวลา 3 เดือน แต่จะโอนเงินดังกล่าวไปยังวัดนำไปใช้เป็นค่าบริหารจัดการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายภายในวัด ไม่ได้มอบให้แก่พระสงฆ์โดยตรง ปัจจุบันมีวัดทั้งหมดประมาณ 42,000 วัด มีพระสงฆ์สามเณรประมาณ 250,000 รูป คาดว่าจะใช้เงินเยียวยาประมาณ 1,300 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่มีการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 แล้วจะมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญได้หรือไม่นั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะหารือกับมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบอีกครั้ง

ทางเข้า ufabet