0

เรือนจำ กาฬสินธุ์ จัดคิวเยี่ยมญาติแบบใหม่ ลงทะเบียนล่วงหน้ากำหนดเดือนละครั้ง

เรือนจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในสมัยที่ต้องปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจําวัน หรือ New Normal เปิดให้เยี่ยมญาติแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มิถุนายนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา พร้อมวิธีการป้องกันวัววิด-19 อย่างเคร่งครัด

เรือนจำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดให้มีการเยี่ยมญาติของผู้ ต้องขังในเรือนจําฯ ตามคําสั่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวง ยุติธรรม ที่กําหนดให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยม พร้อมกันทั่ว ทั้งประเทศ โดยเริ่มเมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หลังจากมิได้มีการเปิด ให้เครือญาติเข้าเยี่ยม มานานถึง 2 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรรัสโควิด-19

โดยวันที่ 2 ของการเปิด ให้เยี่ยม มีญาติของผู้ต้องขัง เดินทางเข้ารับการตรวจคัดเลือกกรองแล้วก็ปฏิบัติตาม ขั้นตอนแบบใหม่ของเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์อย่าง เคร่งครัด

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 4,005 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 3,618 คน แล้วก็หญิง 387 คน โดยคุกฯ ได้วางมาตรการให้พี่น้องเข้ายอดเยี่ยม ซึ่ง มีส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็น คนดูแล เพราะว่าหากเปิดเยี่ยมอาจทําให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อ โรคได้

ทางเข้า ufabet