0

ไทยมีผู้ติด เชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่ม 11 ราย ไร้ตาย รวมป่วยสะสม 3,076 ราย

ไร้ตาย  วันนี้ (29 พฤษภาคม 63 ) เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป วิษณุ โยธิน ผู้ประกาศศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติด เชื้อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แถลงถึงเหตุการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ในทําเนียบรัฐบาล ว่า

ปัจจุบัน เหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ในไทยวันนี้ เจอผู้ ติดโรคเพิ่ม 11 ราย ทําให้ยอดสุทธิ์ ผู้เจ็บป่วยสะสมเพิ่มมา อยู่ที่ 3,076 ราย ไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิต 57 ราย รักษาหายเพิ่ม 0 ราย รวมรักษาหายแล้ว 2,945 ราย แล้วก็ รักษาตัวอยู่ในโรงหมอ 74 ราย

อ่านต่อ

ทางเข้า ufabet