0

“โควิด-19” หนึ่งอาการสำคัญของปัญหา “สุขภาพโลก” กรรมโลก

การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ถือเป็นโศกนาฏกรรมโลก สุขภาพโลก ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตหลายแสนคน ระบบสาธารณสุขที่ต้องรับมือกับโรคอย่างเกินกำลัง และอนาคตที่ไม่แน่นอนของคนหลายล้านคน แม้เป้าหมายหลักคือ การช่วยเหลือและป้องกันโรค แต่สิ่งที่ควรทำไปพร้อม ๆ กัน คือ การเรียนรู้จากวิกฤตโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บทเรียนสำคัญที่ได้รับ คือโรคโควิด-19 เป็นมากกว่าการเจ็บป่วยของร่างกาย แต่เป็นอาการป่วยของโลกด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์ที่ผิดปกติของมนุษยชาติกับธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาดที่กระจายไปในวงกว้าง ดังนั้น การทำความเข้าใจรากของปัญหาเป็นสิ่งที่จำเป็น หากมนุษย์ต้องการกลับมายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง

อ่านต่อ