0

กรมอุทยานฯ ย้ำรื้อถอน “อาคารบอมเบย์ เบอร์มา” เพื่อปรับปรุง จะทำให้เหมือนเดิมที่สุด

กรมอุทยานฯ แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ย้ำรื้อถอน “อาคารบอมเบย์เบอร์มา” อายุ 127 ปี ที่ จ.แพร่ เพื่อปรับปรุงบูรณะใหม่ทั้งหมดให้คงรูปแบบเดิม เพราะอาคารเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพทั้งหลัง

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กล่าวถึงกรณีการรื้อถอน “อาคารบอมเบย์เบอร์มา” อายุ 127 ปี จ.แพร่ ว่า อาคารหลังดังกล่าวเป็นอาคารเก่าที่บริษัทค้าไม้ข้ามชาติ บริษัท อีสเอเชียแปซิฟิก ได้สัมปทานค้าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2438

เมื่อยกเลิกสัมปทานป่าไม้ไปแล้วอาคารดังกล่าวจึงอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แต่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสวนรุกขชาติเชตวัน จ.แพร่ ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แต่ด้วยความเก่าของตัวอาคารอายุกว่า 127 ปี ทำให้มีการเสื่อมสภาพและยังเปิดพื้นที่ให้เที่ยวชมด้วย ทำให้มีนักท่อเงที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมตัวอาคารจำนวนมากในแต่ละปี

จากการสำรวจเมื่อปี 2559 พบสภาพอาคารเริ่มผุกร่อนมากขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเห็นว่าควรซ่อมแซมปรับปรุงใหม่เพื่อให้ตัวอาคารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงของบประมาณจังหวัดแพร่ปี 2561 และได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับการปรุงซ่อมแซมในปีนี้ (2563)

ทั้งนี้อาคารหลังนี้อยู่นอกเขตเมืองจึงไม่ถูกระบุต้องทำตามขั้นตอนการประชาพิจารณ์ความเห็นของพื้นที่ ทำให้ผู้รับเหมาโครงการดำเนินการรื้อถอนตามสัญญาว่าจ้าง

สำหรับการรื้ออาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความผูกพันธ์กับชุมชน ส่งผลกระทบสร้างความเสียใจต่อประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เคยมาเที่ยวชมอย่างมาก ในฐานะผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต้องขอโทษขออภัยกับประชาชนทุกคนที่ดำเนินการด้วยความไม่รอบคอบ ไม่มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ประชาชนทราบขั้นตอนต่างๆ ก่อน แม้จะเป็นพื้นที่นอกเขตเมืองเพราะความเป็นอาคารเก่ามีประวัติศาสตร์กว่า 100 ปี จึงควรสอบถามความเห็นและทำประชาพิจารณ์ให้ชัดเจนก่อน โดยยืนยันว่าการรื้ออาคารบอมเบย์ เบอร์มา ไม่ใช่การทุบทิ้งหรือทุบทำลายแต่อย่างใด แต่เป็นขั้นตอนการรื้อเพื่อบูรณะปรับปรุงอาคารขึ้นใหม่อีกครั้ง ด้วยอาคารเสื่อมสภาพอย่างมากจำเป็นต้องรื้อออกทั้งหมด

นายอิศเรศ กล่าวย้ำว่า ในส่วนของชิ้นส่วนที่มีสภาพสมบูรณ์ได้เก็บไว้เป็นชิ้นส่วนหลักใช้ปรับปรุงอาคารใหม่ที่คงรูปแบบเดิม และเป็นไปตามเจตนาเดิมแต่แรกที่จะปรับปรุงอาคารให้คงเดิมมากที่สุด ส่วนชิ้นที่ผุพังจะทำใหม่ขึ้นมาทดแทนให้คล้ายของเดิมมากที่สุด ขณะนี้กำลังทำบัญชีจัดกลุ่มไม้แต่ละส่วน เช่น ไม้เสา ไม้คานประตู หน้าต่าง ชิ้นดี ชิ้นเสีย โดยจะนำกลับมาประกอบตามโครงสร้างเดิมบนพื้นที่เดิมแน่นอน ซึ่งตามกำหนดแล้วจะสร้างปรับปรุงอาคารเสร็จภายใน 180 วันนับตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ 2 มิถุนายน 63

ขณะนี้ได้ดำเนินการเรื่องไม้ที่รื้อออกมาโดยจัดเก็บแยกชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ และติดกล้อง CCTV โดยรอบพื้นที่ และมีการตั้งเวร ยาม เข้าดูแลไม้ทั้งหมดไว้ เพื่อนำกลับมาสร้างฟื้นฟูสภาพอาคารตามที่กรมศิลปากรจะได้มาดูแลในเรื่องนี้

สนับสนุนโดย แทงบอล