0

ศบค.แถลงเจอผู้ติดโรคเพิ่ม 6 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( ศบค ) แถลง ไทยเจอผู้ติดเชื้อโรคเพิ่ม 6 ราย สะสม 3,015 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย

ศบค (ศูนย์บริหารสถานที่โควิด-19) แถลงความก้าวหน้า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทุกวันที่ 11 พฤษภาคม63 เมือง ไทยมีผู้ติดโรคเพิ่ม 6 ราย ทําให้ยอดผู้ติดโรคสะสมเป็น 3,015 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ราย ยอดหายสะสมเป็น 2,796 ราย ไม่มีคนเสียชีวิต! อ่านต่อ