0

WHO เดือน คนที่ติดการสูบบุหรี่ ดูดบุหรี่ไม่ช่วยคุ้มครองป้องกันโควิด-19

อนามัยโลก ( WHO ) เปิดเผย การสูบบุหรี่ไม่ได้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แต่กลับทำให้ผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากขึ้น

(10 พฤษภาคม 63) สํานักข่าวซินหัว รายงานว่า ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ องค์การอนามัยโลก (WHO) เผย การสูบบุหรี่มิได้ป้องกันประชาชนจาก โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แต่ทําให้ผู้ดูดบุหรี่ ที่ติดเชื้อ โรคมี การเสี่ยงอาการร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตมากขึ้น

ดร.มาเรีย แวน เคอร์ โคฟ (Dr.Maria Van Kerkhove) นักระบาดวิทยา และก็หัวหน้าฝ่ายเทคนิค ด้านการจัดการ โรคโค วิด-19 ประจําโครงการฉุกเฉินด้านของสุขภาพขององค์การฯ กล่าวว่า คํากล่าวอ้าง “นักวิทยาศาสตร์บางบุคคล พบว่าผู้ดูด บุหรี่ มีแนวโน้มเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วย โรค โควิด-19 น้อยกว่าผู้ไม่ดูดบุหรี่” นั้น ไม่เป็นความจริง!

สื่อมวลชนนิดหน่อยรายงานผลการศึกษาวิจัยอัตราความชุกของการสูบยาสูบในกลุ่มคนเจ็บที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วย โรค โควิด-19 ซึ่งยังมิได้ถูกทวน โดยผู้ชํานาญ (peer-review) การเรียนพวกนั้นมิได้ดีไซน์มาประเมินว่าการดูดบุหรี่ ช่วยคุ้มครองป้องกันโรคหรือเปล่า แล้วก็พวกเขามิได้พูดว่าการสูบบุหรี่ คุ้มครองป้องกันโรคได้

“พวกเราต่างรู้ๆกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่มีอันตรายรวมทั้งมีผู้ตายจากการสูบบุหรี่หลายล้านรายทุกปี โรคโควิด-19 เป็นโรค เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และก็การสูบบุหรี่ สร้างความย่ําแย่ให้ปอด การเรียนรู้เป็นจํานวนมาก ชี้ว่าการสูบบุหรี่ทําให้ ลักษณะการป่วยของโรคร้ายต่างๆ ทวีความร้ายแรงเพิ่มขึ้น รวมทั้งนํามาซึ่งการก่อให้เกิดการเสี่ยงสูงที่ผู้เจ็บป่วยจําเป็น ต้องใช้เครื่องที่ใช้สําหรับในการช่วยหายใจ เข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยหนัก แล้วก็เสียชีวิต ในสุดท้าย พวกเราต่างทราบถึงอันตรายของการสูบยาสูบ แล้วก็พวกเรา ทราบดีว่าแม้ผู้ดูดบุหรี่ ติดโรคโควิด-19 จะมีการเสี่ยงอาการร้ายแรงแล้วก็เสียชีวิตสูงมากขึ้น” เคอร์ โคฟา

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจอีจัน